Olof Gunnarsson

Utforska författaren

S. Olof Gunnarsson är professor emeritus i stadsplanering. Ett av hans stora intressen är att samla på svåra ord. Detta arbete har resulterat i denna bok som skulle kunna ha mottot dies diem docet. Det kommer från latinet och betyder 'den ena dagen lär den andra', dvs. varje dag tillför ny lärdom.