Eva Lilja

Utforska författaren

Eva Lilja är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet. Hon har bl.a. givit ut en monografi om Sonja Åkesson, Den dubbla tungan 1991, en metrisk teoretisk skrift, Dikters ljudbild 1999 och har publicerat ett antal uppsatser om modernistisk poesi.

Läs mer om Eva Lilja på hennes hemsida, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Utgivning

Om boken

Svensk metrik är ett grundläggande verk i versteori, vershistoria och verslära. Den handlar om antikens retorik, klassisk vers, rimmens uppkomst i medeltidens kultur, om rytm i annonstexter och ljudupprepningar, om rapp, Poetry Slam och mycket, mycket mera. Eva Lilja ger många exempel på och analyser av äldre och modern dikt och erbjuder redskap för analyser.

Läs mer

Eva Lilja

Svensk metrik