Anne Morrow Lindbergh

Utforska författaren

Anne Morrow Lindbergh, 1906-2001, var gift med den svenskättade flygaren Charles Lindbergh, mor till fem barn, flygare, resenär, äventyrerska och livskonstnär samt författare till ett tiotal framgångsrika böcker.