Tim Flannery

Foto: Adam Bruzzone

Utforska författaren

Tim Flannery är australiensare, chef för  South Australian Museum och undervisar vid University of Adelaide. Har tidigare bl. a. givit ut Throwim Way Leg, A Gap in Nature and Astonishing Animals.

Utgivning

Om boken

Vad innebär klimatförändringarna? Finns dom ens? Vi människor skapar själva vårt klimat. De fossibla bränslen vi använder oss av värmer upp atmosfären och hotar rubba balansen i naturen, men det finns
fortfarande en chans att vända på utvecklingen.

Vad är klimatförändringar för något? Hur påverkas vi av den globala uppvärmningen? Få saker är så svåra att förutsäga och undersöka som vädret och klimatet. Systemen är gigantiska och undantagen många. Tim Flannery lyckas med konststycket att göra de här problemen gripbara och möjliga att förstå även för lekmän. I Vädermakarna berättar han klimatets historia, från tidernas begynnelse för miljontals år sedan fram till dagens Kyotoavtal, katalysatorer och freongaser. Och lärdomen är lika enkel som skrämmande. Vi måste upphöra med att förbruka fossila bränslen, öka växthusgaserna i atmosfären och värma upp jorden.
För en sak har vi alla människor gemensamt idag, oavsett var vi bor eller hur vi lever: Det är vi som är vädermakarna, vi rår över vädret; och det framtidens klimat som vi håller på att skapa kan hota hela vår existens.
Tim Flannery visar hur stora och komplexa problemen är, men också hur mycket varje enskild person med rätt enkla medel kan göra för att minska växthuseffekten och påverka klimatet i positiv riktning.
Vädermakarna är en viktig och utmanande bok som kommer att bli en väckarklocka för många.

Läs mer

Tim Flannery

Vädermakarna