Jörgen Thynell

Utforska författaren

Jörgen Thynell är instruktör och lärare i hundtjänst inom Svenska Brukshundklubben, aktiv i sin lokala klubb och har stor tävlingserfarenhet. Genom sina möten under många år med hundar, hundägare och deras relationer, har Jörgen skaffat sig en stor kunskap i hur förståelsen och samverkan mellan hund och ägare kan utvecklas. Till vardags arbetar Jörgen som hundförare och instruktör i Tullverket.

Utgivning

Om boken

Grunden med hunden är en unik bok som fyller en lucka i den hundboksutgivning som finns. Där andra böcker tar upp lydnad och träning börjar Grunden med hunden ett steg före och lär ut hur man skapar en grundläggande god relation och kommunikation med hunden.

När valpen flyttar till sitt nya hem har den med sig ett språk som tiken lagt grunden till. Genom att ta vid där hon slutade är det lätt att bygga upp en relation och ta tillvara de känslolägen som varit självklara för valpen under de första veckorna i livet. Även när hunden passerat valpstadiet känner den igen de signaler den upplevt som valp, men kan behöva lite mer tid på sig att få bitarna på plats.
Grunden med hunden vill ge en insikt i hur tiken arbetar med sina valpar och därifrån visa vägen i en metodik där valpen och hunden, från sin tid i valplådan, känner igen signaler vid vår hantering och kommunikation. När vi skaffat oss kunskap om vilka känslolägen hunden befinner sig i vid olika situationer är det lätt att dra nytta av det i vår träning. Mekanismerna i den passiva och aktiva underkastelsen är grunden i arbetssättet. Målet är att bygga en relation där hunden är trygg med oss som ledare, att vi ser till att vårda vår relation och ser vad just vår hund har för behov för att kunna förstå oss.
När du fått grunderna i metodiken kan du gå vidare i träningen med de enkla och grundläggande moment i allmänlydnad som presenteras i slutet av boken.
De pedagogiska och vackra bilderna i boken är tagna av Karin Yllö.

Läs mer

Jörgen Thynell, Pernilla Hanke

Grunden med hunden