Stefan Günther

Utforska författaren

Stefan Günther är arkitekt och forskare i arkitekturhistoria – hans avhandling Klassicismens interiörer gavs ut av Norstedts 2006. Han är slottsarkitekt vid Gunnebo sedan 2012 där han lett restaureringen av slottet och rekonstruktionen av Gunnebo orangeri. Drömmen om en förlorad värld är hans andra bok skriven 2017–23 för att sprida ljus över arkitekten Carl Wilhelm Carlberg och Gunnebos konstnärliga program.

Utgivning

Om boken

"... en verkligt gedigen och viktig studie i arkitekturhistoria för framtiden." BTJ
Drömmen om en förlorad värld handlar om Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg och hans verk Gunnebo slott, men också om den studieresa han gjorde 1777–1782. Genom resan lärde han känna samtidens bästa arkitekter och fick en inblick i de senaste strömningarna inom arkitektur och inredning i 1700-talets Europa.Carl Wilhelm Carlberg får sin Grand tour betald av den förmögna familjen Alströmer och han reser som assistent och tecknare till yngste sonen. Utrustade med rekommendationsbrev och skissblock ger de sig ut på äventyret – i högt tempo besöker de en mängd intressanta platser och träffar ledande personer inom olika kunskapsområden. I England blir de kvar nästan ett år innan de fortsätter till Paris 1778 och socialiserar med ”det förnäma folcket”. De blir bland annat presenterade för de kungliga och frotterar sig med hovet i Versailles. På väg till Rom passerar de Milano där de får vara med om invigningen av den nybyggda Scalateatern.Alströmer och Carlberg har dock inte samma intressen – medan Alströmer vill att Carlberg ska dokumentera och rita upp industriella innovationer som spinnerifabriker och brännvinsbrännerier vill Carlberg studera och mäta upp de modernaste lantvillorna, palatsen och teatrarna. Carlberg bryter upp från Alströmer efter tre år och återvänder till Paris för att själv välja vilken arkitektur han ville studera.När han senare får uppgiften att skapa lantvillan Gunnebo i europeisk stil av den välbärgade familjen Hall får inspirationen från resan återverkningar på både arkitekturen och Gunnebos konstnärliga program.Stefan Günther, arkitekt, arkitekturhistoriker och ansvarig för det stora restaureringsprojektet av Gunnebo slott, presenterar skickligt genom att hitta förlagor, jämföra återfunna skisser och ritningar, och studera brev och resejournaler hur Carlberg använde sina kunskaper om den mest nydanande arkitekturen i Europa.Det är en imponerande bok om Carlbergs livsverk där Gunnebo slott och dess konstnärliga program beskrivs i detalj – en unik studie med tidigare opublicerade ritningar och rikt illustrerad med nästan 500 bilder.Torsten Söderbergs Stiftelse har bekostat forskning och produktionsstöd.

Läs mer

Stefan Günther

Drömmen om en förlorad värld

Om boken

Här beskrivs den klassicistiska interiörens detaljer i dörrar, fönster och väggpaneler och illustreras med över 600 fotografier och kompletterade av detaljritningar i naturlig storlek. Första gången finns ett samlat material från såväl interiörarkitekturens rötter i antiken som dess utveckling i Italien, Frankrike och Sverige
från år 1400 till 1700.

Det vi dagligen ser omkring oss och kallar foder, socklar, dörrar, fönster och paneler och vars minsta delar
- om de är profilerade - kallas för listverk, är alla i mer eller mindre rakt nedstigande led ett arv efter
byggnadskonsten under den grekisk-romerska antiken.
Klassicismens interiörer är en framställning av interiördetaljens historia, som den har utformats i
den klassicistiska inredningsarkitekturen. En berättelse som handlar om hur västerlandets arkitekter, genom att ta sin utgångspunkt i antikens arkitektur, har givit arkitekturprofi len innebörd och mening genom
dess korrekta placering, men i stor utsträckning även genom att omplacera den i förhållande till dess
ursprungliga funktion och läge. Det handlar dels om interiördetaljens form, tradition och teori, men lika
mycket om hur den får sin plats i den interiör eller struktur som den utgör en del av. Det är först genom
sin placering och förhållande till omgivande arkitekturelement som detaljen får en innebörd.
Här följs interiörkonstens växlande utformning från 1400-talets Florens, via 1500-talets Rom till Solkungens Frankrike och stormaktstidens Sverige. De flesta interiörerna är ritade av sin tids främsta arkitekter och utgör de mest välkända förebilderna från sin tid. Här studeras rum som Rafaels loggia i Vatikanpalatset, Michelangelos, Carraccis och Pietro da Cortonas tak och inredningar i Rom och Florens. Boken avslutas i det sena 1600-talets inredningar i Versailles och kulminerar i Karl XI:s galleri på Stockholms slott. Boken är överdådigt illustrerad med över 600 bilder i färg och svartvitt.

Läs mer

Klassicismens interiörer

Stefan Günther

Klassicismens interiörer

Nyheter

Foto: Anna-Lena Ahlström

30 april 2024

Nya böcker i maj 2024

Nyheter