Stefan Günther

Utforska författaren

Stefan Günther är arkitekturhistoriker och arkitekt SAR/MSA. Han är född och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid KTH, Konsthögskolans Arkitekturskola och var 1997/98 storstipendiat i arkitektur vid Svenska Institutet i Rom. Efter att tidigare ha intresserat sig för traditionell stadsbyggnad har han under senare år inriktat sig mot frågor om restaurering och nybyggnad av klassicistiska interiörer.

Med Klassicismens interiörer, som är hans doktorsavhandling, har han velat åstadkomma ett standardverk om historiska interiördetaljer, ett ämne som ofta försummats i den arkitekturhistoriska litteraturen. För att kunna genomföra det omfattande arbetet har han fått stöd från bl.a. Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (idag Vetenskapsrådet), Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse och Berit Wallenbergs fond.

Utgivning

Om boken

Här beskrivs den klassicistiska interiörens detaljer i dörrar, fönster och väggpaneler och illustreras med över 600 fotografier och kompletterade av detaljritningar i naturlig storlek. Första gången finns ett samlat material från såväl interiörarkitekturens rötter i antiken som dess utveckling i Italien, Frankrike och Sverige
från år 1400 till 1700.

Det vi dagligen ser omkring oss och kallar foder, socklar, dörrar, fönster och paneler och vars minsta delar
- om de är profilerade - kallas för listverk, är alla i mer eller mindre rakt nedstigande led ett arv efter
byggnadskonsten under den grekisk-romerska antiken.
Klassicismens interiörer är en framställning av interiördetaljens historia, som den har utformats i
den klassicistiska inredningsarkitekturen. En berättelse som handlar om hur västerlandets arkitekter, genom att ta sin utgångspunkt i antikens arkitektur, har givit arkitekturprofi len innebörd och mening genom
dess korrekta placering, men i stor utsträckning även genom att omplacera den i förhållande till dess
ursprungliga funktion och läge. Det handlar dels om interiördetaljens form, tradition och teori, men lika
mycket om hur den får sin plats i den interiör eller struktur som den utgör en del av. Det är först genom
sin placering och förhållande till omgivande arkitekturelement som detaljen får en innebörd.
Här följs interiörkonstens växlande utformning från 1400-talets Florens, via 1500-talets Rom till Solkungens Frankrike och stormaktstidens Sverige. De flesta interiörerna är ritade av sin tids främsta arkitekter och utgör de mest välkända förebilderna från sin tid. Här studeras rum som Rafaels loggia i Vatikanpalatset, Michelangelos, Carraccis och Pietro da Cortonas tak och inredningar i Rom och Florens. Boken avslutas i det sena 1600-talets inredningar i Versailles och kulminerar i Karl XI:s galleri på Stockholms slott. Boken är överdådigt illustrerad med över 600 bilder i färg och svartvitt.

Läs mer

Stefan Günther

Klassicismens interiörer