Ulla Holm

Utforska författaren

Ulla Holm är legitimerad psykolog och docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon har tidigare givit ut böckerna om Empati - att förstå andra människors känslor samt Det räcker inte att vara snäll som båda använts som kursböcker i olika utbildningar. I höst är hon bokaktuell med boken Att gå i pension är ingen barnlek.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ulla Holm

Att gå i pension är ingen barnlek