Marianne Legato

Utforska författaren

Marianne J. Legato är professor i klinisk medicin vid Colombia University, där hon grundat och är chef för the Partnership for Gender-Specific Medicine. Hon är en av världens främsta forskare och experter inom genusmedicin och har skrivit flera böcker bl a Eve’s Rib, The Female Heart och What Women Need to Know.2007 utkommer hennes bok Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer med ett förord av Karin Schenck-Gustafsson.

Utgivning

Om boken

Varför frågar han inte någon om vägen när vi kört vilse? Varför vill hon alltid att vi ska prata om vårt förhållande? Varför ser han inte på mig att jag inte mår bra? Varför måste hon ställa till med ett praktgräl för varje liten småsak?

Svaren på dessa frågor återfinns till stor del i våra könsspecifika hormoner: testosteron för män och oxytocin för kvinnor samt det faktum att män inte avläser ansiktsuttryck lika bra som kvinnor. Den övergripande frågan kanske ändå är: Varför är det så svårt för kvinnor och män att förstå varandra och vad kan vi göra åt det?
Marianne Legato är grundaren av genusmedicin vid Columbia University. Hon menar att det finns en kemisk och strukturell skillnad mellan den manliga och kvinnliga hjärnan. Förklaringen ligger framför allt i manliga och kvinnliga könshormoner och hur de påverkar vårt beteende och känsloliv som just styrs från hjärnan. Skillnaderna gör nämligen att vi fungerar och reagerar olika i vardagen, vilket gör att konflikter lätt kan uppstå.
Marianne Legato presenterar den senaste forskningen och visar samtidigt på konkreta exempel ur vardagslivet och ger tips på hur vi kan lära oss att tänka som det motsatta könet. Hon vill medverka till att bokens läsare ökar sin förståelse för det motsatta könet i både privata och yrkesmässiga relationer. Den mänskliga hjärnan är nämligen stadd i ständig utveckling och genom att lära oss hur det andra könet tänker och reagerar kan vi få en bättre förståelse för våra livspartner och kollegor på arbetsplatsen.
Karin Schenck-Gustafsson har skrivit förordet i boken.

Läs mer

Marianne Legato

Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer