Gösta Arvidsson

Utforska författaren

Gösta Arvidsson är ordförande i Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner. Han har haft många uppdrag för Konsumentföreningen i Stockholm, bl.a. som redaktör för tidskriften Samspel.

Utgivning

Om boken

Föremålen från Gustavsberg speglade troget sin tids ideal. De var självklara i böndernas stugor, borgarnas våningar, kungens slott och folkhemmets praktiska kök. Nu är de en omistlig del av vår kulturhistoria. Här berättas hur fabriken utvecklades till en av landets mest kända industrier.

Serviser som Blå blom, Berså, Prunus, Vardag och Spisa Ribb ger fortfarande glans åt både vardag och fest. På vardagsrummens hyllor trivs sedan länge de folkliga ABC-flickorna, Larsons ungar och Krakel Spektakel men också de kräsna kännarnas Farstagods och surrealistiska chamottefigurer.

Föremålen formgavs av konstnärer som alla blev folkkära. På Gustavsberg arbetade bl.a. Gunnar Wennerberg, Wilhelm Kåge, Berndt Friberg, Stig Lindberg, Tyra Lundgren, Lisa Larson, Anders Liljefors, Karin Björquist, Britt-Louise Sundell, Bengt Berglund och Margareta Hennix.

I boken får vi följa utvecklingen från fabrikens trevande start till dess bittra slut. Vi möter upphovsmannen som ruinerade sig på fabriken och tvingades flytta från eget stenhus till allt enklare hyresrum i Stockholms fattigkvarter. Vi lär känna dem som lyckades och lyfte fabriken till en position som en av världens främsta. Berättelsen skildrar även initierat nedgången och slutet på den stolta porslinsepoken.

Arbetarnas och fabrikens öde var tätt sammanflätade i motgång och medgång, och vi får en inblick i hur arbetarna levde och roade sig.

I särskilda avsnitt beskrivs de stora konstnärernas verksamhet på fabriken och deras verk presenteras och analyseras. Även servisernas utveckling behandlas, liksom hemligheten med det billiga flintgodset, det tåliga benporslinet, det beständiga koppartrycket och de marmorvita parianfigurerna.

Boken illustreras med gamla bilder och nytagna fotografier. Här finns en förteckning över fabrikens alla serviser, konstnärernas signaturer, stämplarna, smeknamnen och en keramisk ordlista.

Läs mer

Gösta Arvidsson

Gustavsberg