James Landale

Utforska författaren

James Landale är journalist och politisk kommentator på BBC News 24. Han har tidigare arbetat tio år på tidningen The Times, senast som biträdande utrikeschef. Han är bosatt i London.

Utgivning

Om boken

Två män som möts med vapen i hand för att göra upp om en hederssak.
Vittnen och ett olycksbådande lugn.
Rött blod på vitt skortbröst.
Vad kan vara mer fantasieggande än historien om en duell, ett uppgjort möte med dödlig utgång. Särskilt om historien är sann.
År 1826 sköt köpmannen David Landale en bankdirektör, som hade baktalat honom, till döds i en duell. Två århundraden senare skriver hans släkting James med hjälp av nyupptäckta juridiska dokument en levande och spännande historia om hur en ordentlig redbar man så kunde störta sig i fördärvet för sin heders skull. Parallellt med att han berättar om förhistorien, medlingarna, hur konflikten männen emellan fördjupas och når det oundvikliga - en story lika spännande som en av det tidiga 1800-talets romaner - så tecknar James Landale duellens historia i framför allt Europa, från forntidens tvekamper till 1800-talets komplicerade sociala rit.
Duellens historia går tillbaka till antik tid. Men på 1800-talet förlorade den så småningom sin sociala legitimitet, och upphörde att existera som alternativ rättsskipning.

Läs mer

James Landale

Duell