Zaldy Tan

Utforska författaren

Zaldy S. Tan är forskare vid Harvard University och en av USA:s ledande experter när det gäller forskning kring demens och alzheimer.

Utgivning

Om boken

Är du rädd för att du kommer att drabbas av demens? I Minnesträna dig hjärna kan du göra ett minnestest utformat av en av USAs främsta experter på demens och alzheimer. Du får också ett 60-minuters hjärngympaprogram som du kan göra för att motionera din hjärna.

Kommer du inte ihåg namnet på en av dina arbetskamrater? Letade du efter din bil på parkeringsplatsen igår?
Alzheimers sjukdom är en av våra vanligaste demenssjukdomar. I Sverige finns ca 180 000 demenssjuka varav ca 60 000 har alzheimer. En färsk rapport från USA visar att ökat TV-tittande ökar risken att drabbas av dessa sjukdomar. Det är alltså viktigt att hålla igång hjärnan även om man blivit äldre.
Dr Zaldy S. Tan är forskare och en av USA:s ledande experter när det gäller demens och alzheimer. I boken Minnesträna din hjärna! beskriver han hjärnan, dess funktioner och naturliga åldrande.
Han tar också upp de senaste rönen kring förebyggande åtgärder såsom rätt diet, fysisk och mental träning, antioxidanter och östrogenterapi för kvinnor.
Han presenterar också ett banbrytande program som han utvecklat för att testa hjärnans minne. I boken finns också ett utförligt 10-stegsprogram som läsaren kan göra för att bibehålla hjärnans minnesfunktioner.
Syftet med boken är att göra människor uppmärksamma på tidiga vardagliga tecken på försämrade minnesfunktioner och koncentrationsproblem samt att hjälpa människor att bibehålla hjärnans funktioner så länge som möjligt.


Läs mer

Zaldy Tan

Minnesträna din hjärna