Anthony Everitt

Utforska författaren

Anthony Everitt har varit ordförande för Kulturrådet i Storbritannien och skrev 2002 en hyllad biografi över Cicero.

Utgivning

Om boken

Han ärvde Rom som en stad i tegel och efterlämnade en stad i marmor. Som Roms förste kejsare förvandlade Augustus
(63 f.Kr.-14 e.Kr.) den kaotiska romerska republiken till det största imperium världen någonsin sett.

Augustus, eller Gajus Julius Caesar Octavianus som han egentligen hette, var grabben från landet som adopterades av sin släkting Julius Caesar och som blev Roms förste kejsare. Från en lite klen och otålig tonåring växte han till att bli en respekterad statsman som i princip lyckades bygga om Rom på en generation.
Augustus väg till makten började med mordet på hans adoptivfar, Julius Caesar, och kulminerade med uppgörelsen med Marcus Antonius och Klepoatra vid slaget vid Actium år 31. Hans konsolidering och expansion av det romerska riket för två tusen år sedan lade på många sätt grunden för det moderna Väst.
Tiden då Augustus levde präglades av intriger, sex, våld, skandaler och ärelystnad. Anthony Everitt berättar om några av historiens mest kända namn - Caesar, Brutus, Antonius och Kleopatra - och gjort dem till varelser av kött och blod.
Läs om en av historiens mest fascinerande gestalter och hans tid i en spännande, levande och välskriven biografi.

Läs mer

Anthony Everitt

Augustus