Sidsel Sangild

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vill du veta vad det är för kryp som sjunger i gräset, svärmar, sticker eller biter hål i rosenbladen? Våra insekter är en given guide för alla som vill lära känna den fascinerande insektsvärlden i våra skogar, fält, vatten och trädgårdar.

Insekterna är den i särklass största djurgruppen. Miljontals arter befolkar jorden och bara i Sverige uppskattar man artantalet till runt 25.000. Med sina många färger, former och ofta fängslande levnadssätt är insekterna en ständig källa till upplevelser - allt från glädje och förundran till irritation.

Totalt beskrivs 550 arter och över 800 vackra och instruktiva teckningar gör det lätt, även för nybörjaren, att identifiera hoppstjärtar, trollsländor, steklar, gräshoppor, fjärilar, skalbaggar, bin m.m.

I bokens inledning beskrivs de viktigaste aspekterna av insekternas byggnad, utvecklingsstadier och levnadssätt. Här finns även en kort översikt av systematiken och en lättanvänd nyckel till de grupper som sedan beskrivs.

Alla större insektsgrupper presenteras inledande med en kort karakteristik och därefter beskrivs de mest allmänna, fascinerande och iögonfallande medlemmarna i gruppen.

Ur innehållet:
Artbeskrivningar med uppgifter om utseende, förekomst och levnadssätt. Bestämningsnyckel som gör det lätt att identifiera rätt grupp. Vackra akvareller av samtliga arter. Bakom texterna står av en hel rad danska experter, de flesta knutna till Zoologisk Museum i Köpenhamn eller Naturhistorisk Museum i Århus. För den svenska översättningen och bearbetningen svarar Håkan Elmquist, entomolog och en av landets främsta insektskännare, som bland annat skrivit Våra fjärilar i samma serie. Teckningarna är till största delen gjorda av Henning Anthon, men här finns även nytecknat av Birgitte Rubaek.

Läs mer

Håkan Elmquist, Sidsel Sangild, Henning Anthon

Våra insekter