Axel Odelberg

Foto: Staffan Heimerson

Utforska författaren

Axel Odelberg är författare och journalist med ett förflutet som bland annat ekonomireporter, utrikeskorrespondent, ledarskribent, litteraturkritiker och kolumnist.

Han har tidigare kommit ut med böckerna Monopolbrytarna (1995), De fattiga och de rika (1998), Hertig Larsson - Äventyrare, missionär, upptäckare (2003), Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin (2008) och Vi som beundrade varandra så mycket - Sven Hedin och Adolf Hitler (2012). Den sistnämnda nominerades till Stora Fackbokspriset 2012.

 

Utgivning

Om boken

Den 6 februari 2014 är det 100 år sedan Gustav V höll det famösa Borggårdstalet. Det blev kulmen på en dramatisk politisk kamp som gått till historien som Den Stora Försvarsstriden och den får dagens stormar runt militären och dess budget att likna en mild bris.

Konflikten hade inletts drygt två år tidigare, i december 1911, då Sveriges nyvalde liberale statsminister Karl Staaff beslöt inställa bygget av F-båten, en ny typ av pansarfartyg som hade drivits igenom av Staaffs konservative föregångar Arvid Lindman.

Försvarsstriden har, av en av dess deltagare, den socialistiske agitatorn Fredrik Ström, karaktäriserats som den hårdaste och mest hänsynslösa vår nyare politiska historia antecknat. Det är ett omdöme som står sig. Den enda politiska kamp sedan dess, som möjligen skulle kunna mäta sig med Försvarsstriden i fråga om hårda motsättningar, är striden om löntagarfonderna.

Försvarsstriden engagerade nästan hela Sverige. Huvudrollsinnehavare var ledande politiska makthavare i regering och opposition, som Karl Staaff och Arvid Lindman, men också kung Gustav V och upptäckarhjälten Sven Hedin med flera. Hedin utövade, alltifrån stridens början och fram till och med kungens borggårdstal, ett avgörande inflytande över händelserna. Den makt han utövade var helt informell. Han uppbar inget ämbete utan baserade sitt inflytande uteslutande på sin berömmelse, sin begåvning, sitt författarskap och sin ställning som nationens store hjälte.

Alltifrån stridens början, då Hedin skrev sin försvarspropagandistiska pamflett Ett varningsord, som trycktes i en miljon exemplar, finansierades av tidens rikaste finansfurstar och distribuerades över landet med tidningar, präster och lärare, fram till Borggårdstalet som han också författade och fick kungen att hålla, var Hedin en av stridens dirigenter.

Borggårdstalet fick Karl Staaff att avgå, och han avled året efter. Striden om försvaret fortsatte dock ytterligare en tid men avblåstes ett halvår senare då första världskriget utbröt och den försvarsvänliga linje högern drivit fick nationellt stöd.

Läs mer

Axel Odelberg

Med kungen som verktyg

Om boken

Adolf Hitler var långt ifrån den ende europeiske pojke som slukade och uppslukades av den världsberömde upptäckaren Sven Hedins böcker om äventyrliga färder över Asienkartans vita fläckar. Med åren kom Hitlers ungdomsidol att bli en av diktatorns största beundrare, till omvärldens häpnad och avsky.

Titlar som Durch Asiens Wüsten, Abenteuer in Tibet och Im Herzen von Asien prydde bokhyllan i Hitlers barndomshem. Trettio år senare, när Hitler nådde maktens tinnar tog han chansen att närma sig sin gamle idol. Han sände ett gratulationstelegram till Hedin som då var på expedition i Kina. Propagandaminister Josef Goebbels skrev i sin dagbok: Sven Hedin är en tapper kämpe för vår sak. Efter hans död måste vi resa ett minnesmärke över honom i Tyskland.

Hedin försvarade nästan allt Hitler gjorde utom judeförföljelserna, men det räckte för att den i övrigt propagandistiska bok som Hedin skrivit om Hitlers Tyskland skulle förbjudas. Det minskade dock inte Hedins beundran för Führern. Deras möten formade sig till orgier i ömsesidigt smicker medan den svenska offentligheten alltmer tog avstånd från Hedin och hans opassande sympatier för diktatorn. Vilhelm Moberg krävde hans utträde ur Svenska akademien.
Samtidigt var Hedin i hemlighet den svenska regeringens främste informatör om hur man tänkte i Berlin. Han ställde frågor till Hitler och de andra nazipamparna och skrev utförliga redogörelser som gick med kurirposten till UD i Stockholm och lästes med febrilt intresse. Inte ens Hitlers självmord fick Hedins beundran för honom att vika. I en dödsruna i DN kallade Hedin honom för en av de största män världshistorien ägt.

Axel Odelberg, författare till Äventyr på riktigt, den hyllade biografin om Sven Hedin, berättar den fascinerande historien om den uppburne svenske äventyraren och den brutale tyske diktatorn som beundrade varandra så mycket.

Läs mer

Vi som beundrade varandra så mycket

Axel Odelberg

Vi som beundrade varandra så mycket

Om boken

Sven Hedin satt i både Svenska Akademien och Vetenskapsakademien. Han tilldelades så många ordnar, hedersmedaljer och andra utmärkelser att han hade trillat framlänges om han burit dem alla samtidigt. Universitet över hela Europa dränkte honom i hedersdoktorat.

Ingen svensk, vare sig före eller efter honom, har nått samma hjältestatus. Han var Göran Kropp, Jan Guillou och Peter Englund i en och samma person fast tio gånger större. Sven Hedins framgång blev monumental, liksom senare hans fall från piedestalerna.

Hans kärlek till Tyskland, hans förvissning om att Ryssland hotade Europa och hans övertygelse om att han var mannen att bibringa svenskarna detta budskap satte de första fläckarna på den skinande vapensköld som blev hans då han adlades som siste svensken någonsin. Hans beundran för Hitler och aldrig sviktande stöd för Tyskland under andra världskriget berövade vapenskölden all glans och fick hjälteglorian att slockna helt.

Axel Odelberg, författare till den kritikerrosade biografin om Sven Hedins gode vän Hertig Larson, berättar den rafflande historien om upptäckarhjälten Sven Hedins uppgång och fall: hans livsfarliga reseäventyr i Centralasiens okända öken- och bergstrakter, hur han hyllades som en folkhjälte då han återvände från sina expeditioner, hans sammanträffande med många av den tidens kejsare, kungar, politiska ledare, konstnärer och författare. Och, förstås, hans möten och samtal med den man som han i en dödsruna i Dagens Nyheter den 2 maj 1945 kallade för en av historiens största ledare någonsin, Adolf Hitler.

Sven Hedin var mannen som hittade rätt i geografin men gick vilse i politiken.

Läs mer

Äventyr på riktigt

Axel Odelberg

Äventyr på riktigt