Alex Berenson

Foto: Joao Silva

Utforska författaren

Alex Berenson är reporter på The New York Times och har rapporterat om såväl ockupationen av Irak som översvämningen i New Orleans. Han har en examen i historia och ekonomi från Yale och bor i New York.Infiltratören är den första boken med John Wells i huvudrollen; två till är planerade. Boken belönades med en Edgar.

Utgivning

Om boken

John Wells är den ende amerikanske CIA-agent som lyckats infiltrera al-Qaida. Långt före 11 september-attentatet befann sig Wells i de pakistanska och afghanska bergen tillsammans med mujahedin - och al-Qaida-anhängare.
Åren går och på CIA-högkvarteret Langley, Virginia, undrar man vad som har hänt med Wells, varför han inte levererar någon information. Har han gått förlorad? Efter ett bakhåll mot en amerikansk konvoj ger han sig dock till känna, efter fyra års total tystnad.
Under åren i bergen har han konverterat till islam (Wells är från Libanon på mödernet) och hans syn på hemlandet har förändrats. Men han avskyr alltjämt al-Qaidas sätt att offra oskyldiga människor i Profetens namn. Kort efter det att han givit sig till känna skickas han hem till USA av al-Qaida-ledaren Omar Khadri, för att vänta på nya order. Han blir en så kallad "sleeper".
På CIA är man också varse hans återkomst, men till vilken sida hör han nu? Går han att lita på? Hos sin chef på Langley har han fortfarande kvar förtroendet, men andra vill få honom ur vägen. Under tiden står det alltmer klart för John Wells vilket fruktansvärt attentat som planeras i Los Angeles, och där han själv är en del av den djävulska planen.
Edgar-belönade terrorthrillern Infiltratören av debutanten och New York Times-journalisten Alex Berenson är en äkta nagelbitare från första till sista sidan.

Läs mer

Alex Berenson

Infiltratören