Jesper Svenbro

Utforska författaren

Jesper Svenbro är född 1944 i Landskrona och har i många år varit bosatt utomlands, först i Italien och sedan i Frankrike.

Jesper Svenbro är poet och litteraturforskare. Han disputerade på en avhandling om den grekiska poetikens ursprung, och det grekiska perspektivet finns även i essäsamlingarna Myrstigar (1999) och Fjärilslära (2002). Bland Jesper Svenbros senare poesi märks Pastorn min far (2001) och Himlen och andra upptäckter (2005).

Läs gärna mer om Jesper Svenbro på Svenska Akademiens hemsida, www.svenskaakademien.se