Jesper Svenbro

Utforska författaren

Jesper Svenbro är född 1944 i Landskrona och har i många år varit bosatt utomlands, först i Italien och sedan i Frankrike.

Jesper Svenbro är poet och litteraturforskare. Han disputerade på en avhandling om den grekiska poetikens ursprung, och det grekiska perspektivet finns även i essäsamlingarna Myrstigar (1999) och Fjärilslära (2002). Bland Jesper Svenbros senare poesi märks Pastorn min far (2001) och Himlen och andra upptäckter (2005).

Läs gärna mer om Jesper Svenbro på Svenska Akademiens hemsida, www.svenskaakademien.se

Utgivning

Om boken

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2006 tar Jesper Svenbro sitt inträde i Akademien. Han efterträder Östen Sjöstrand på stol nummer 8. Detta är Jesper Svenbros inträdestal över sin föregångare

Läs mer

Jesper Svenbro

Svenska Akademiens inträdestal: Östen Sjöstrand