Khady Koïta

Foto: Photo12.com – Sebastien Codefroy

Utforska författaren

Khady Koïta är 46 år gammal, född och uppvuxen i staden Thiès i Senegal men är numera bosatt i Paris. Hon har framträtt i FN och samarbetar med UNICEF och har hela världen som arbetsfält. Hon är en av världens främsta aktivister i kampen mot kvinnlig könsstympning.

Utgivning

Om boken

Khady Koïta är en av världens främsta aktivister i kampen mot kvinnlig könsstympning. Boken Skändad är hennes personliga vittnesmål om hur hon vid sju års ålder tvingas genomleva den mardrömslika könsstympningen och hur hon i vuxen ålder blir medveten om grymheten i sedvänjan och väljer att ägna sitt liv åt att bekämpa den.

Tre miljoner flickor utsätts varje år för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Totalt är 130 miljoner flickor och kvinnor drabbade i 28 länder i Afrika och Mellanöstern, men könsstympning är också ett globalt problem eftersom sedvänjan utövas bland invandrargrupper i länder världen över.
Skändad inleds med att vi får följa Khady när hon som sjuåring omskärs i hemstaden Thiès och som trettonåring gifts bort med en äldre man hon knappt känner. Mannen tar med Khady till Frankrike där hon tvingas leva instängd i deras lilla lägenhet i Paris, okunnig om världen utanför och osäker i sin roll som maka och mor, förbjuden som hon är att "tala med främmande". "Jag var ung, vilsen och okunnig" säger hon själv om denna tid, "och jag lät omskära mina tre äldsta döttrar utan några som helst tankar på grymheten i ingreppet".
Khady menar att hennes eget uppvaknande skedde i samband med att hennes hennes tredje dotter skulle omskäras. Vid den här tiden inträffade ett antal dödsfall i samband med kvinnlig könsstympning i Frankrike och de första rättegångarna inleddes mot de som utförde ingreppen. "Jag hade inte kunnat skydda min egna barn från denna barbariska sedvänja och nu ville jag rädda livet på andra unga flickor" skriver Khady.
Skändad är berättelsen om en överlevares kamp och en kvinna som med oerhört mod berättar om det som hon gått igenom.

Läs mer

Khady Koïta

Skändad