Lars Englund

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Ejder, alfågel, knipa, vigg - de svenska vettarna utgör ett viktigt kulturarv och en väsentlig del av svensk jakthistoria!

För många av Sveriges hundratusentals jägare har sjöfågeljakt med vettar en speciell betydelse. Från början en livsviktig del i den utsatta kustbefolkningens försörjning, men i dag kringskuret av lagar och förordningar.
Boken Vettar och sjöfågeljakt är en unik dokumentation av svenska vettar. Vackert snidade och målade lockfåglar får här sitt rättmätiga utrymme.
Med ett rikt urval av historiska illustrationer och skärgårdsfotografier skildras den svenska sjöfågeljaktens utveckling, från stenåldern till nittonhundratalets mitt.
I drygt tio år har författaren Lars Englund dokumenterat och samlat material till denna mycket vackra bok som är en källa till inspiration för alla som uppskattar svenskt hantverk, skärgårdshistoria och sjöfågeljakt.

Lars Englund, född 1929, har ett genuint naturintresse, grundlagt i de första barndomsminnena från
Roslagens ytterskärgård. Varje sommar har Lars och hans familj tillbringat vid Östersjöns kust. Utbildad
vid KTH i Stockholm har han i sitt yrkesverksamma liv arbetat som arkitekt i eget företag med
projekt av skilda slag från stadsplaner och stora kontors- och bostadsbyggen till sjöbodar, möbler och
trädgårdar.
Göran Dyhlén är formgivare till professionen. Han har tidigare skrivit boken Fiskedon, tillsammans med Kerstin Kåll och dessutom formgivit böckerna Nelson, mannen som aldrig dör, Designprinsen, Sigvard Bernadotte samt SKF:s jubileumsbok, SKF:s själ.

Läs mer

Lars Englund

Vettar och sjöfågeljakt