Birgitta Boye-Freudenthal

Utforska författaren

Birgitta arbetar som projektledare inom kulturområdet. Tillsammans med Erik, som är läkare och kapten ombord på Ariel IV, har hon seglat många tusen sjömil i ur och skur under livets gång. Paret har skrivit två böcker och en mängd artiklar. Båda är vana långfärdsseglare med erfarenhet från världsomseglingen och från arktiska vatten. Sedan barnen blivit stora och flyttat hemifrån har paret bosatt sig permanent på Ariel IV i Råå hamn, Helsingborg.

Utgivning

Om boken

Långfärdsseglarna Birgitta och Eric berättar om spännande segling i kalla vatten och orörd natur.
Med Ariel till Svalbard är en av få berättelser på svenska om segling längs norska kusten - och vidare norrut.

Birgitta och Eric väljer att segla norrut för att få uppleva Norges vidunderligt vackra kust med fjordar och fjäll; en levande bygd som ännu inte sett turismens baksidor. Kusten är ett relativt skyddat seglingsområde i skärgården och lätt tillgängligt från Sverige.
Färden fortsätter mot Svalbard, en av jordens sista orörda utposter. Här får man klara sig själv utan det civiliserade samhällets skyddsnät. Det krävs mod, kunskap, självtillit och mycket äventyrslusta för att segla i kalla vatten. Att våga vara utlämnad till sin egen förmåga och att leva på naturens villkor är en stor utmaning.
Författarna återvänder till civilisationen och den "vanliga" världen när de angör Island, Färöarna och Shetlandsöarna. Platserna bär tydliga spår av vår vikingahistoria och är spännande att segla till.
Boken är en reseskildring med upplevelseperspektiv, en inspirationsbok för segling på norska västkusten men också för de drömmar och möjligheter man har i livet. Möten med människor, natur och djur och äventyr på isen, blandas med praktiska råd kring förberedelser och livet ombord.
Boken är illustrerad med foton och kartor och innehåller även insprängda bakåtblickar, faktatexter och utdrag ur kaptenens loggbok.

Läs mer

Birgitta Freudenthal, Eric Boye

Mot Nordpolen