Karin Milles

Foto: Magnus Liam Karlsson

Utforska författaren

Karin Milles, född 1969, är docent i svenska vid Södertörns högskola där hon forskar och undervisar. Till hennes akademiska intressen hör språk och kön, språkpolitik och samtalsanalys.

Hon har tidigare givit ut Jag ska bli mamma och En mammas dagbok (Ordfront). Språk och kön, Jämställt språk och Kung Karl och kärleksgrottan på Norstedts Akademiska Förlag.

Utgivning

Om boken

Agneta Horns (1629-72) liv var händelserikt, dramatiskt och stundtals outhärdligt tragiskt. Dessutom levde hon som dotterdotter till Axel Oxenstierna mitt i händelsernas centrum. Både hennes far och make var fältherrar i det trettioåriga kriget, och hon var med dem i fält. Hennes självbiografi är skriven med stark och väl uttryckt ilska, och hon skräder inte orden när hon skriver om personer hon ogillar.

Språkforskaren Karin Milles har bearbetat, satt in biografin i sitt sammanhang och levandegör texten för den moderna läsaren.

Läs mer

Karin Milles

Agneta Horn