Aleksander Perski

Foto: Kuba Rose

Utforska författaren

Aleksander Perski är stressforskare och grundare Stressmottagningen i Stockholm. Han har tidigare givit ut Det stressade hjärtat (1999) och Ur balans (2002). Tillsammans med vetenskapsjournalisten Joanna Rose har han skrivit boken Duktighetsfällan.

Utgivning

Om boken

Allt fler människor - framförallt unga kvinnor - drabbas av stress och utmattning. 70% av dem som söker hjälp på Stressmottagningen är i trettiofemårsåldern och har arbetat i mindre än tio år. Ändå har de tydliga symptom på utbrändhet som sm sömnsvårighter, trötthet, magproblem, ständiga infektioner och depressioner.
De har hamnat i duktighetsfällan, eftersom de oftast har enorma krav på sig sjäva och förväntningar på vad se ska prestera, enligt Aleksander Perski, stressforskare och chef för Stressmottagningen.

Med den här boken vill vetenskapsjournalisten Joanna Rose och Aleksander Perski beskriva vilka psykologiska krafter och samhällsmekanismer som gör att så många unga kvinnor drabbas. Men de vill också betona att det går att undvika att hamna i fällan genom att finna balans mellan egna krav och lusten samt förmågan, istället för att söka bekräftelse genom prestationer. Här varvas grundfakta med praktiska tips om vad som går att göra.
Boken utkom i original 2008.

Läs mer

Aleksander Perski, Joanna Rose

Duktighetsfällan

Nyheter

16 januari 2017

”Det var ingen skillnad mellan mig och jobbet”

Nyheter