Jan Teuber

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Himlen kommer oss allt närmare. Med hjälp av modern teknik och bildbehandling kan vi idag se detaljer från rymden vi tidigare inte kunnat drömma om. Rymden - som du aldrig sett den förut innehåller bilder av planeter, stjärnor, galaxer, nebulosor, supernovor och svarta hål och berättar om den astronomiska världens många olösta gåtor.

Bilden har åter blivit ett magnifikt verktyg inom astronomin. Tack vare ett flertal moderna teleskop och modern bildbehandling har rymden aldrig framstått vackrare än nu. Och fenomen vi inte trodde vara möjligt att iaktta har blivit observerbara för gemene man.
Teleskop som Hubbleteleskopet (i satellitbana kring jorden), Very Large Telescope på sin bergstopp i Anderna, Nordiska optiska teleskopet och SST, det svenska solteleskopet, båda på Kanarieöarna m.fl. har givit oss oförglömliga bilder från universums alla delar.
Andra typer av teleskop, XMM-Newton, Chandra, COBE, LIGO, H.E.S.S. och Areciboteleskopet är instrument som observerar omgivningen i annan strålning än det synliga ljuset. Denna strålning kan bli synlig med hjälp av bildbehandling, så att vi får se processer som annars skulle varit osynliga för oss.
Denna bildskatt förmedlas av astronomerna Jan-Erik Ovaldsen och Jan Teuber. De kommenterar insiktsfullt en mängd bilder som är exempel på vad himlen har att bjuda på "sedd från jorden" eller dess omedelbara närhet. Solen, planeter, stjärnor, stjärnhopar, galaxer, nebulosor, supernovor, svarta hål stiger fram och förklaras i lättförståelig text. Som inledning får vi dessutom en kort inblick i astronomins långa historia. Boken avslutas med en ordlista där viktiga begrepp förklaras.
Boken vänder sig till alla dem som är nyfikna på världen och som vill ta del av de mäktiga skönhetsupplevelser som universum tillhandahåller åt oss.

Läs mer

Jan-Erik Ovaldsen, Jan Teuber

Rymden