Marie-Louise Breuning

Utforska författaren

Marie-Louise Breuning är hjärtsjuksköterska och har under många år hållit i sluta röka-kurser med stor framgång. Hon har själv varit rökare.

Utgivning

Om boken

Äntligen är den här! Boken som hjälper dig att sluta röka på en månad. Enkelt och pedagogiskt, helt utan pekpinner, ger den vägledning genom hela sluta-röka-processen.

Boken är uppdelad i tre olika faser: förberedelse, handling och bibehållande. Mycket kring bokens innehåll är koncentrerat kring rökvanorna, vilket är avgörande för om du ska lyckas sluta röka eller inte. Det gäller nämligen att du kan bryta dina vanor.
Förberedelsen är också viktig för att du ska lyckas. Att röka är ju en livsstil, en del av din personlighet. Abstinensen efter nikotinet kan vara lättare att bemästra än att förändra din personlighet. Det gäller att du är positivt inställd till att förändra ditt liv.
Boken hjälper dig vidare att identifiera vilken rökartyp du är. Du kommer att upptäcka att du röker många gånger i onödan.
Efter den grundliga förberedelsen är det dags att göra en handlingsplan, en nedtrappningsplan som du ska följa under en månad. Du får tips på nikotinersättning och råd och hjälp när det gäller abstinenssymtom, som ilska, stress, depression osv.
Dag för dag, steg för steg kommer den här boken att vara din livlina och hjälpa dig till ett rökfritt liv.

Ur innehållet:
* Vilken rökartyp är du?
* Fysiskt beroende
* Psykiskt beroende
* Bryt vanan
* Nikotinersättning
* Abstinens
* Viktproblem


Läs mer

Marie-Louise Breuning

Sluta röka på 1 månad