Eva Hernbäck

Foto: Göran Johnson

Utforska författaren

Eva Hernbäck, mångårig journalist på Dagens Nyheter med fokus på globala frågor, numera frilans. Hernbäck har bevakat krig och kriser i utlandet, mänskliga rättigheter, kvinnofrågor, barnfrågor och under några år även trädgård. Hon har tidigare givit ut en trädgårdsbok på förlaget, Trädgårdsskolan (2008) tillsammans med illustratören Iann Eklund Tinbäck.

 

Utgivning

Om boken

Få länder har varit så slutna som Libyen med sin ledare Muammar Ghaddafi, som styrde landet med järnhand i över fyrtio år. Åren före den arabiska våren 2011 började landet återigen närma sig väst och Ghaddafi sågs som landets obestridde ledare. I dag står Libyen inför en vändpunkt, där ingen vet vad framtiden bär med sig.

Libyen är ett glest befolkat land, rikt på olja. Till största delen består landet av oändliga öknar och otillgängliga bergstrakter. En smal kustremsa längs Medelhavet är befolkad och odlingsbar. Turismen är näst intill obefintlig, trots att det finns flera kulturhistoriska världsarv och en lång kust med i det närmaste oändliga sandstränder. Landet är okänt för många trots att det ligger så nära Europa. De flesta kände till landet för sin excentriske ledare Muammar Ghaddafi som styrde landet med järnhand i mer än fyrtio år, som brukade bo i tält och åtföljas av sin kvinnliga livvakt under sina fåtaliga besök i väst.

Under mer än ett decennium var Libyen utfryst av det internationella samfundet på grund av sin inblandning i olika terroristattentat, där bombningen av Pan Am 103 över Lockerbie i Skottland är det mest kända. Under de senaste åren gjorde Ghaddafi avbön, tog avstånd från islamistisk terrorism och al-Qaida, betalade ersättning till Lockerbieoffrens familjer och avvecklade sina massförstörelsevapen. Västvärldens ledare var inte sena att återknyta de politiska och ekonomiska banden och började investera i landet.

När den arabiska revolutionsvåren gick mot höst, drogs nätet åt allt hårdare kring Ghaddafi och hans närmaste. "Dar, dar… zanga, zanga!" Från hus till hus, från gata till gata skulle rebellerna jagas som råttor skanderade Ghaddafi i ett av sina skräckinjagande tal från i våras. Nu blev det till slut han själv som drogs fram ur ett kloakrör. Författarna ger en heltäckande bild av landets dramatiska historia - från forntid till framtid.

Läs mer

Eva Hernbäck, Göran Johnson

Libyen

Om boken

Tjugo lektioner i trädgårdsodlingens grunder. Trädgårdsskolan ger råd till nybörjaren, men även praktiska tips till den erfarne trädgårdsägaren. Visste ni att träd inte ska beskäras före plantering? Eller att guldfiskarna kan överleva vintern under ett frigolittäcke i dammen?

Trädgårdsskolan ger grundläggande kunskap om trädgård, från jord och val av träd till tips på hur man kan göra sin balkong till en frodig miniträdgård. Med hjälp av Iann Eklund Tinbäcks lustfyllda illustrationer ger boken idéer och inspiration men skildrar även drömmar och möjligheter.
Trädgårdsskribenten Eva Hernbäcks egna erfarenheter, även misslyckandena, ger liv åt texten. De är sanna berättelser ur livet med en trädgård: kampen mot frost, vattensorkar och liljebaggar, men även lyckan över att få se frön gro, att samla i fickorna från andra trädgårdar och parker och att dra upp speciella växter som minner om vänner, resor och gammelfasters torp.
Trädgårdsskolan vill bistå med planering men också varna för att gräva bort sådant man ärvt från andra odlare. Den berättar om dammar och prydnader, om för stora träd och om konsten att komponera en vacker rabatt eller att odla lök och potatis.
En del av materialet har tidigare publicerats i Dagens Nyheters bostadsdel, men inför utgivningen i bokform är Trädgårdsskolan kompletterad med en rad nya avsnitt.

20 trädgårdslektioner:
· Jorden
· Kompost, gödsel
· Planera en ny trädgård
· En gammal trädgård
· Växtval
· Häckar och häng, portaler och grindar
· Perenner. Rosengården
· Anueller (1-åringar)
· Lökar
· Löv- och barrträd samt beskärning
· Plantering. Bevattning
· Fröer och förökning. Ta sticklingar
· Köksträdgård och örtagård. Redskap
· Växthus och drivbänkar
· Fruktträd och bärbuskar
· Skadegörare och sjukdomar
· Prydnader. Belysning
· Vatten och dammar
· Balkong och terrass
· Kalendarium

Läs mer

Trädgårdsskolan

Eva Hernbäck, Iann Eklund-Tinbäck

Trädgårdsskolan