Meg Gardiner

Foto: Jerry Bauer

Utforska författaren

Meg Gardiner är född och uppväxt i södra Kalifornien, men numera bosatt utanför London. Sekten är hennes debut.

Utgivning

Om boken

Privatdeckaren Evan Delaney är ett nytt stjärnskott på deckarhimlen. I sitt första fall ställs hon inför en religiös sekt som kidnappar hennes brorson och hon tvingas använda både list och våld för att frita pojken.

Evan Delaney är jurist och privatspanare bosatt i Santa Barbara, Kalifornien. Hennes bror Brian är stridspilot (stationerad på basen China Lake) och efter att Brians fru, Tabitha, lämnat honom och sonen Luke, blir det Evan som får ta hand om pojken när Brian är på olika militära uppdrag.
En dag när Evan bevistar en begravning av en kvinna som dött i AIDS råkar hon och hela begravningsföljet ut för en extrem kristen sekt som demonstrerar utanför kyrkan och hånar dem som är där för att de begraver en "syndare".
Sekten som kallar sig The Remnant består av religiösa fanatiker. En av dem är Tabitha, som nu kommit tillbaka för att till varje pris få tillbaka sin son. Sekten har planer för världen i allmänhet och för Luke i synnerhet.
De lyckas också kidnappa Luke. Evan och hennes förbundna försöker med fredliga förhandlingsmetoder förmå dem att släppa Luke, men när det misslyckas måste de använda både list och våld för att rädda pojken.

Läs mer

Meg Gardiner

Sekten