Nina Jansdotter

Foto: Paul Ström

Utforska författaren

Nina Jansdotter är beteendevetare och arbetar som personlig coach och föreläsare. Hon medverkar regelbundet i Tidningen Metro där hon svarar på frågor som rör arbetsliv, karriär och pengar. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare.

Utgivning

Om boken

Ta makten över tiden är en praktisk bok som hjälper dig att hitta lösningen på ditt stressade liv. Genom att definiera vilken tidspersonlighet du är kan du lära dig att bli en bättre tidsanvändare och få tid över till det du själv verkligen vill.

Jag är så stressad! Jag hinner inte! Jag har inte tid! Visst känner vi alla igen oss och visst upplever många av oss att dygnets 24 timmar inte räcker till. Men två människor som har lika mycket att göra kan uppleva situationen helt annorlunda. Den ena är pressad, stressad och mår dåligt. Den andra är lugn eller kanske till och med trivs med att ha mycket att göra. Förklaringen är ganska enkel. Det handlar om hur vi förhåller oss till tiden, vilka krav som ställs på oss och hur vi organiserar våra liv.
Nina Jansdotter har formulerat en unik modell med fem tidspersonligheter. Tidskontrollanten som tycker om att planera och ha ordning och kontroll. Tidsoptimisten som alltid tror att allting ska gå snabbare än det i själva verket gör. Tidsnjutaren som tar dagen som den kommer. Tidsoffret som oftast är en tidskontrollant som pressat sig till det yttersta.
Med hjälp av modellen lär du dig att förstå ditt eget sätt att handskas med tiden och dina reaktioner på andras tidsbeteenden. Du får en djupare förståelse för människors olikheter och kan minska risken för de konflikter som beror på våra olika tidsperspektiv - privat såväl som på jobbet.
Boken innehåller en ingående beskrivning av de tidstjuvar och tidsfällor som finns och hur du undviker dem. Dessutom skräddarsydda råd, coachande frågeställningar och reflektioner som är anpassade för de olika tidspersonligheterna.

Läs mer

Nina Jansdotter

Ta makten över tiden

Om boken

Trivs du inte på jobbet? Det är inte alltidså lätt för den enskilde individen att påverka sin arbetssituation. Men vad alla kan göra är att arbeta med sin egen självkänsla för att på så sätt höja sin livskvalitet även på jobbet.

Vi tillbringar minst halva vår vakna tid på arbetet varje dag. Därför är det så viktigt att vi har arbetsuppgifter som är stimulerande, att vi får bekräftelse på att vi gör ett bra jobb, att vi har arbetskamrater som vi trivs med och som vi kan samarbeta med. Men hur många av oss känner så? Det är många som mår dåligt på sina arbetsplatser av olika skäl. Det är inte alltid så lätt för den enskilde individen att kunna påverka organisationen, cheferna, arbetsuppgifterna eller arbetsklimatet.
Alla kan däremot arbeta med sin egen självkänsla för att på så sätt må bättre på jobbet. Nina Jansdotter, som arbetar som personlig coach och föreläsare i detta ämne, ger dig vägledning genom sin bok. Hon har utarbetat en ny pedagogisk modell, en självkänselspiral. Oavsett var du befinner dig i livet ger boken konkreta råd och tips på hur du kan svinga dig vidare upp genom spiralen för att nå en större självkänsla och på så sätt känna stimulans och tillfredsställelse i arbetet.
Nina beskriver också fem jobbfällor som det är lätt att hamna i om självkänslan inte är god. Författaren ger också exempel på de olika problem och frågeställningar som hon arbetat med som coach och handledare under åren. Du får många aha-upplevelser och insikter som hjälper dig att komma vidare med din egen självkänsloprocess.

Läs mer

Självkänsla på jobbet

Nina Jansdotter

Självkänsla på jobbet