Lars Gejl

Utforska författaren

Lars Gejl är en dansk författare, naturfotograf och ornitolog med en handfull fågelböcker bakom sig.

Utgivning

Om boken

Med denna helt nyskrivna fälthandbok och medföljande cd-skiva får den fågelintresserade en gedigen guide till alla de fågelarter som man kan stöta på i Sverige och våra grannländer.

Norstedts fågelbok är en helt nyskriven fälthandbok som också innehåller sång och lockläten. Här beskrivs i text och bild merparten av de arter som påträffas i Norden - häckfåglar såväl som regelbundna sträckgäster. Totalt presenteras inte mindre än 322 arter, illustrerade med 960 fotografier tagna av några av Nordens främsta fågelfotografer.

Fågelgrupper med stor dräktvariation som änder, rovfåglar och måsfåglar visas med upp till sex fotografier per art. Arter som liknar varandra presenteras sida vid sida för att underlätta identifikation, och för vissa arter visas dessutom en silhuett för enklare och säkrare identifiering.

Texterna beskriver fågeln med utgångspunkt i form, storlek och beteende, flyttningsförhållanden, utbredning och förekomst under året.

På bokens medföljande cd-skiva finns sång och läten från 296 av de arter som presenteras i boken.

Boken inleds med en miniguide till fågelskådning där vi får lära oss hur förutsättningar som biotoper, årstider, klimat och tidpunkt på dygnet påverkar fågelskådandet.

Sammantaget blir den det perfekta hjälpmedlet för såväl nyblivna fågelskådare som mer erfarna.


Läs mer

Lars Gejl

Norstedts fågelbok