Bengt Utterström

Utforska författaren

Bengt Utterström lärde sig navigera i unga år. I familjen fanns det båt och färderna blev oftast långa utmed svenska kusten, från Umeå i norr och söderut. Idag arbetar Bengt heltid med båtlivsfrågor och utbildning i det egna företaget Lutra Marin AB. Han skriver i båtpressen om bland annat navigation och säkerhet och är medförfattare till den populära kursboken Fritidsskepparen.

Utgivning

Om boken

Fritidsskepparen är en kursbok för förarintyg och kustskepparintyg. Den innehåller allt för dig som vill gå en navigationskurs (kallas också för förarbevis, båtkörkortet eller kustskeppare), men riktar sig även till dem som vill lära sig navigation på egen hand eller repetera grunderna. Eller kanske vill du läsa navigationen till Fartygsbefäl klass 8? Här finns också allt om elektronisk navigering, digitala sjökort och GPS.

Teoretiska avsnitt blandas med praktiska anvisningar om plotter, radar och PC-navigering. Det är en navigationsbok full av råd och tips - allt till nytta och glädje för skeppare och besättning.
Här finns även en presentation av användbara hjälpmedel i båtlivet. Elektronisk navigation får större plats och den teoretiska delen av texten exemplifieras med egna erfarenheter och med nya, tydliga illustrationer och foton.

Boken tar bland annat upp:

· Utmärkning av farled - olika typer av sjömärken, sjövägmärken och utmärkningens tillförlitlighet.
· Säkerhet ombord - utrustning, sjövett och sjömanskap.
· Väder - enklare meteorologiska förlopp, väderprognosen och hur man själv kan tyda väder.
· Olycksfall ombord - första hjälpens ABC: Vad bör finnas i ett skeppsapotek? Vart vänder man sig om situationen blir en övermäktig?
· Sjövägsregler - fartygsljus och signalfigurer, ljud- och ljussignaler, styrnings- och seglingsregler.

Efter varje kapitel i den del av boken som rör förarintyget finns kontrollfrågor. Till kustskeppardelen finns en separat arbetsbok med övningsuppgifter. På www.fritidsskepparen.com finns kompletterande frågor, nyheter som rör navigation och elektroniska sjökort med mera.

Läs mer

Bengt Utterström, Sten Ramberg

Fritidsskepparen

Om boken

Elektronisk navigering med plotter eller PC-navigering har revolutionerat navigationen, men att navigera elektroniskt har sina risker. Många har navigator och radar i båten men är osäkra på hur man utnyttjar dem bäst. Instruktionsböckerna talar om hur man gör för att aktivera olika funktioner, men sällan varför man ska göra det. Plotter, GPS och radar är en handbok som tar upp för- och nackdelar med instrumenten och hur du använder dem på bästa sätt.

Här beskrivs plotternavigering och de funktioner man har mest nytta av när det gäller digital navigering i skärgården, utmed en kust eller till havs. Praktiska tips om radarnavigering finns med, liksom för- och nackdelar med radaroverlay, 3D-navigering och elektroniska sjökort.

Sjökortsnavigatorer och radar behandlas var för sig i olika kapitel. Tonvikten är lagd på praktisk navigering med dessa instrument, men boken behandlar även hur de digitala sjökorten är uppbyggda och vad som skiljer olika fabrikat åt. Ett kapitel ägnas åt dagens satellitsystem, GPS, och de system som kommer inom några år, till exempel det europeiska systemet Galileo. Boken tar även upp hur du ska montera instrumenten och antennerna för att de ska fungera bäst och inte vara i vägen. Avslutningsvis finns praktiska köpråd samlade.

Det rika antalet illustrationer och bilder gör det lätt att förstå en specifik funktion och får läsaren att enkelt känna igen sig på sin egen navigator och radar.

Bengt Utterström är båtjournalist och har stor erfarenhet av navigatorer, radarnavigering och sjöfärder såväl i skärgård som runt svenska kusten och havet och angränsande länder. Han har sett fördelar och brister med navigatorer och radar i olika situationer. Sina erfarenheter har han samlat här, allt för att undvika grundstötningar.

Boken ingår i Nautiska Bibliotekets handboksserie. Böckerna vänder sig till båtlivsentusiaster och är framtagna i samarbete mellan förlaget och experter inom varje område.


Läs mer

Plotter, gps och radar

Bengt Utterström, Sture Söderlund

Plotter, gps och radar