Ann Lindgren

Foto: Leif Hansen

Utforska författaren

Ann Lindgren, f. 1944, var fram till juli 2004 VD för Pensionsforum. Hon har tidigare arbetat som journalist i 25 år bl a på Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Eko-redaktionen samt 15 år på Rapport. 2005 skrev hon boken Vad varje 40-talist bör veta! tillsammans med Jonas Hellman, United Minds. Ann har i många år varit engagerad i frågor som rör åldrandet och har skrivit boken, Allt du behöver veta innan du glömmer.

Utgivning

Om boken

Nu går de stora fyrtiotalistkullarna i pension och många vill forsätta leva ett aktivt liv så länge som möjligt. Rädslan att drabbas av sjukdomar som alzheimer och demens oroar många.
Ann Lindgren har i många år engagerat sig i frågor som rör åldrandet och reder i sin bok ut begreppen.

Vad kan jag göra för att inte drabbas av demens eller alzheimer? Vad säger forskningen och vilka behandlingsmetoder finns? När måste man få vård? Är sjukdomen ärftlig? Hur länge kan man bo hemma?
Allt du behöver veta innan du glömmer tar upp en mängd relevanta frågor. Boken bygger på både fakta och intervjuer med läkare, forskare, vårdpersonal och anhöriga.
Boken innehåller även en unik intervju med Drottning Silvia som är engagerad i Silviahemmet och vars mor drabbades av alzheimer.

Ur innehållet: Vilka olika typer av demens finns det? Vad orsakar demens? Är det genetiskt? Går det att förebygga? Kan jag testa mig? De vanligaste symtomen. Diagnos. Sjukdomsförloppet. Vad kan jag göra som anhörig? Hur länge kan jag bo kvar hemma? Bromsmedeciner och forskning. I Sverige beräknas cirka 8% av befolkningen över 65 år d v s ca 160 000 personer insjukna i demens. Drygt hälften av alla demenssjuka har Alzheimers sjukdom.
Läs mer

Ann Lindgren, Annika Röhl

Allt du behöver veta innan du glömmer