Ea Suzanne Akasha

Utforska författaren

Ea Suzanne Akasha är avspänningspedagog och skribent i Politiken, där hon skriver om kropp, träning och avspänning.

Utgivning

Om boken

Sömnproblem håller på att bli ett av våra vanligaste hälsoproblem. Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Allvarliga och långvariga sömnproblem kan leda till ökad risk för bl a hjärt-kärlsjukdomar men också till depression och utbrändhet.

Sömnen är en återhämtningsperiod då kroppen får vila och läka medan hjärnan bearbetar intrycken från vakenhetsperioden. Många av kroppens grundläggande funktioner är också beroende av sömnen, till exempel skelettets hållfasthet och immunförsvaret. Under natten växlar individen mellan olika sömndjup och natten delas in i olika så kallade sömncykler och avslutas med REM-sömn, då vi sover lättare och drömmer.
Ungefär var tredje person har sömnproblem från och till, utan att det direkt påverkar hälsan. Men problem med sömnen blir allt vanligare och kvinnor drabbas oftare än män. En ofta bakomliggande orsak till sömnproblemen är stress. En hjärna som går på högvarv gör att sömnen blir ytlig på grund av att man vaknar upprepade gånger under natten. Trötthet är på väg att bli en folksjukdom, och det verkar också finnas ett samband mellan sömnsvårigheter och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och depressioner.
Har du sovit gott? innehåller uppdaterad fakta om sömnens funktion och tips på hur man ska bryta sömnlösheten. Dessutom ingår en CD-skiva med instruktioner i avspänning och ett ljudspår med havsbrus som ska användas när man gör övningarna.

Ur bokens innehåll: Vad sker när vi sover Stress och sömnlöshet Dygnsrytmen och din biologiska klocka Hur avdramatiserar man sömnproblemet Avspänningsövningar Sömndagbok


Läs mer

Ea Suzanne Akasha, Anne-Marie Olsen

Har du sovit gott?