Peter Longerich

Utforska författaren

Peter Longerich är en av världens ledande experter på nazismen och förintelsen. Han är professor i modern tysk historia i London och har skrivit flera böcker och artiklar om 1900-talets tyska historia. Bland andra Himmler. En biografi som utkom på svenska 2009. År 2000 var Peter Longerich expertvittne i rättegången mot David Irving.

Utgivning

Om boken

Joseph Goebbels var en av Hitlers närmaste män, en radikal antisemit och våldsfanatiker som intresserade sig för kultur samtidigt som han spelade en avgörande roll i Tredje rikets exempellösa brott. I denna biografi skildrar Peter Longerich hans politiska och privata levnadshistoria samtidigt som han kastar nytt ljus över offentlighet och makt under nationalsocialismen.

Goebbels (1897-1945) var filosofie doktor i litteraturhistoria och skrev flera pjäser och dramer som till hans förtvivlan refuserades. Han blev dock redaktör för partiorganet Angriff och partiets rikspropagandachef 1929. Efter valvinsten 1933 utsågs han till minister för folkupplysning och propaganda och hade ett gott handlag med nya medier som radio, grammofon och film. Goebbels styrde kulturlivet mot en populistisk antisemitisk likriktning och regisserade förstamajdemonstrationer, folklustspel och sportevenemang (OS 1936). Modern konst och musik förbjöds, liksom de gamla Weimarförfattarnas böcker.

Goebbels var mannen bakom den första pogromen, Kristallnatten. Motgångarna under fälttåget mot Sovjet fick ironiskt nog hans propaganda att blomstra under devisen Det totala kriget! Att han vid Tredje rikets undergång inte bara följde Hitler i självmordet utan också drog med sig sin hustru Magda och sina sex barn i döden, framstår som ett följdriktigt slut på en karriär präglad av blind ideologisk idealisering och självöverskattning.

Peter Longerich har haft en unik tillgång till de ryska och östtyska arkiv som öppnades efter murens fall, bland annat Goebbels dagböcker (hans skrev dagligen från 1925). Genom Goebbels låter oss Longerich förnimma och söka förstå den ideologi och dynamik som genomsyrade ledarna i nazistpartiets topp.


Läs mer

Peter Longerich

Goebbels

Om boken

Det finns många beskrivningar av Heinrich Himmler, chefen för nazisternas polis- och terrorapparat, men aldrig tidigare har någon visat i hur hög grad denne man präglade nazismens strukturer och destruktiva dynamik.

Heinrich Himmler - Reichsführer-SS (SS-riksledare), rikskommissarie för stärkandet av det tyska folket, slutligen riksinrikesminister och chef för reservarmén - hade en unik maktställning i den nationalsocialistiska staten och var den som kanske mer än någon annan stod för terror, förföljelse och förintelse. Han var ansvarig för såväl inre repression som SS förbrytelser på östfronten och för att miljontals människor under tyskt herravälde rycktes upp från sina boplatser och förflyttades. Men trots sin centrala roll för regimen framstår Himmler fortfarande som en blek och i stor utsträckning gåtfull gestalt.
Peter Longerich granskar i denna den första omfattande biografin alla funktioner och aspekter av personen Himmler. På ett unikt sätt förenar han privat livshistoria, politisk biografi och strukturhistoria och ger på så sätt överraskande insikter i hela nationalsocialismens historia. Himmler var en mästare på att utnyttja och kombinera sina befogenheter inom vitt skilda fält av politiken för att uppnå sina mål. Longerich visar oss i vilken hög grad riksledarens fördomar, fixa idéer och älsklingsidéer präglade SS som organisation - det blev på så sätt en spegelbild av honom själv. Och att dess historia blir ofullständig och obegriplig utan en grundlig kännedom om mannen i dess spets.

Läs mer

Himmler

Peter Longerich

Himmler