Allan Weisman

Foto: Ronn Spencer

Utforska författaren

Alan Weisman är en välkänd amerikansk journalist (från The Atlantic Monthly och New York Times).

Utgivning

Om boken

Vad skulle egentligen hända med vår planet om människorna plötsligt upphörde att existera? Vilka spår kommer vi att lämna efter oss och hur skulle naturen återhämta sig? Utifrån senaste forskning och exempel från vår tid berättar Weisman om vad som skulle kunna hända i en värld utan oss.

Tänk er att människan upphörde att existera, vad skulle då hända med vår planet? Vad skulle försvinna av det vi lämnar efter oss? Och hur skulle naturen utvecklas?
I städerna undermineras marken snabbt när alla tunnlar vattenfylls, inte minst i kallare klimat där det fryser till om vintern. Stadsbilden domineras till en början av råttor, kråkor, förvildade katter och hundar, kackerlackor och andra skadeinsikter frodas. Men när matresterna tagit slut i vårt varma, behagliga inomhusklimat förändras förutsättningarna för djurlivet i städerna igen.
Hus och byggnader vittrar sönder, metallbjälkar rostar - efter femhundra år skulle de flesta vara halvt raserade ruiner, asfalten luckras upp och grönskan ta över. Utsläppen upphör i stort sett genast, men det tar århundraden innan luften blir lika ren som före industrialismen. Jordbruksmarkerna förvildas och småfåglarna frodas. Stora skogar breder åter ut sig över kontinenterna.
På långt håll skulle man knappt märka att det någonsin funnits människor. Under ytan kommer dock spåren av oss att vara tydliga. Glas och kastruller bryts ned väldigt långsamt, och enkla vardagsföremål som pet-flaskor kommer att bestå i tusentals år. Många av jordens kärnkraftverk skulle drabbas av härdsmältor. Vilka konsekvenser skulle det få för miljön?
Den amerikanske journalisten Alan Weisman har utfört detta hisnande, underhållande och mycket initierade tankeexperiment. Hans bok bygger på forskning från en mängd olika områden, och som tagit Weisman på en resa runtom i världen för att se exempel i nutid på vad som skulle kunna hända i en värld utan oss.

Läs mer

Allan Weisman

Vad händer med världen utan oss?