Augustin Erba

Foto: Sandra Löv

Utforska författaren

Augustin Erba är journalist på Sveriges Radio. Han har tidigare arbetat på SVT och TV4, samt skrivit för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 2009 utkom han med den uppmärksammade romanen Ensamhetens broar. Han har dessutom coachat över 400 journalister och programledare, och har därmed mycket god kännedom om vilka sidor av yrkesrollen som dagens journalister behöver hjälp med.

Utgivning

Om boken

Så blir du en bättre journalist (och gladare) tar upp många av de frågor om yrkesrollen som journalister brottas med i sitt dagliga arbete.

Boken är genomgående byggd på exempel tagna ur verkligheten och visar hur man kan utveckla olika sidor av journalistyrket, allt från skrivande, nyhetsvärdering och intervjuande till karriärutveckling och social interaktion på arbetsplatsen.

Boken vänder sig både till yrkesverksamma journalister och till de studenter som kommit en bit på väg i sina studier. Här presenteras en stor mängd problemställningar av både etisk och estetisk karaktär och med hjälp av konkreta övningsuppgifter kan man träna på att hantera många av de dilemman som en journalist möter i sitt arbete. För många är journalistiken ett kall, och då är det extra viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt till det stora antal påfrestande situationer man kan råka ut för.

Läs mer

Augustin Erba

Så blir du en bättre journalist (och gladare)