Carol A Foster

Utforska författaren

Carol A. Foster är neurolog, specialiserad på migrän. Hon är grundare av Valley Neurological Headache and Reserarch Center i Phoenix, Arizona.

Utgivning

Om boken

Migrän är mycket mer än vanlig huvudvärk. Migrän är en behandlingsbar sjukdom som miljoner människor runtom i världen lider av.

Länge ansågs migrän bara vara en stressreaktion. Idag har vi mer kunskap om vad det egentligen är, om vilka som drabbas och hur man kan förebygga och behandla migrän.
Människor som lider av migrän möts ofta av oförståelse från omgivningen. Många vet inte vad sjukdomen innebär utan tror att det bara handlar om "vanlig" huvudvärk. Om du känner till orsakerna till migrän, kan du dela med dig av dina kunskaper och hjälpa andra människor att få förståelse för din sjukdom.
I den här boken finns information om olika metoder och behandlingar för att förebygga migrän och lindra anfallen.
För att lyckas med behandlingen krävs ofta att man, förutom medicinering, förändrar sin livsstil till exempel när det gäller kost- och motionsvanor. Den här handboken innehåller därför, förutom svar på de flesta frågor man kan ha om migrän, även en mängd kostråd.

Carol A. Foster är neurolog, specialiserad på migrän. Hon är grundare av Valley Neurological Headache and Reserarch Center i Phoenix, Arizona.

Läs mer

Carol A Foster

Migrän