Fredrik Charpentier Ljungqvist

Foto: Alf Sjöblom

Utforska författaren

Fredrik Charpentier Ljungqvist, född 1982, är doktorand och lärare i historia vid Stockholms universitet och sekreterare för universitetets tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier.

Han forskar också om klimatförändringar förr i tiden och har ett särskilt intresse för klimat och natur i arktiska och subarktiska områden.
Fredrik har publicerat ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om bland annat nordisk medeltid. Han är även författare till en vetenskaplig artikel som behandlar alla rekonstruktioner som gjorts av klimatet på jorden de senaste 2 000 åren.