Dan Öberg

Foto: Anna-Karin Jonsson

Utforska författaren

Dan Öberg är lektor i Krigsvetenskap på Försvarshögskolan, Stockholm.

 

Utgivning

Om boken

Kampen om Stilla havet var det mest omfattande och kostsamma sjökrig som utkämpats. Den kejserliga japanska flottan ryckte åt sig initiativet inledningsvis, men gradvis kom de att möta allt starkare amerikanskt motstånd. Slaget vid Midway är den mest kända drabbningen och har utpekats som vändpunkt men flera andra dramatiska sjöslag skildras i denna bok, där de två japanska hangarfartygen Shokaku och Zuikaku står i centrum.

Männen som befann sig i stridszonen i Stilla havet utkämpade en kamp där man ofta saknade erfarenheter att förlita sig på. I Korallhavet nordost om Australien utkämpades historiens första hangarfartygsslag, där hangarfartygen Shokaku och Zuikaku stred mot Lexington och Yorktown. Vi får följa piloterna som förgäves sökte efter motståndarens huvudstyrka, männen ombord på hangarfartygen som bevittnade flyganfallen och upplevde när bomberna träffade. Många misstag och felbedömningar gjordes, eftersom ingen hade varit med om ett sådant slag tidigare. Under kriget i Stilla havet skedde en snabb utveckling. Läsaren får följa kombattanternas ansträngningar att anpassa sig till förändringarna. Kriget till havs, där hangarfartyg opererade med de senaste flygplansmodellerna och nyutvecklad radar, var beroende av sin tids mest avancerade teknik. Människornas roll var trots detta stor.

Boken skildrar flera människöden, som utspelade sig på de två hangarfartygen, baserat på dagböcker, brev, intervjuer med krigsveteraner, arkivmaterial och mycket annat. Läsaren får följa skeppsläkare, piloter, radaroperatörer och många andra individer. Författarna sätter in personer i det större sammanhang som kriget utgjorde, där frågor som kamikazeförbandens tillkomst, kampviljan mot den amerikanska övermakten, fältbordeller och de strategiska övervägandena diskuteras.

Läs mer

Dan Öberg, Niklas Zetterling

Kampen om Stilla havet