Magnus Forslund

Foto: Leif Hansen

Utforska författaren

Magnus Forslund är ekonomie doktor med mångårig erfarenhet av undervisning och forskning med inriktning mot organisering, ledarskap och entreprenörskap. Han är särskilt intresserad av förändrings- och förnyelseprocesser.

Magnus är verksam vid Växjö universitet (kommande Linnéuniversitetet) men arbetar även med uppdragsutbildningar gentemot privat och offentlig sektor. Vid sidan av detta arbetar han i eget företag som organisationskonsult.

På Norstedts har han gett ut boken Organisering och ledning (2009).