Timur Kuran

Utforska författaren

Timur Kuran är professor i ekonomi och statsvetenskap vid Duke University.

Utgivning

Om boken

Varför leds vi att misstolka våra medmänniskors behov i olika sociala miljöer?

Professor Timur Kuran benämner denna vantolkning preferensfalsifikation och hävdar i detta arbete att fenomenet är långt vanligare än vi tror. Dessa missuppfattningar av människors preferenser påverkar i sin tur vår bild av samhällets struktur, vår uppfattning om social stabilitet och inte minst vår syn på möjligheter att förändra och råda bot på missförhållanden.

Läs mer

Timur Kuran

Privat sanning, offentlig lögn