Isaiah Berlin

Utforska författaren

Isaiah Berlin (1909-1997), brittisk filosof och historiker. Den politiska filosofins problem och historievetenskapernas teori var det huvudsakliga området för hans verksamhet, inte bara som vetenskapsman utan också som samhällsdebattör. Framför allt undersökte han olika synsätt på historiens gång och hur historikern skall närma sig sitt ämne.

Utgivning

Om boken

I Fyra essäer om frihet behandlar Isaiah Berlin, en av de stora moderna politiska filosoferna, principer som ytterst rör alla människor. Bl.a. den om den fria viljans problem, vilket har sysselsatt såväl vanliga människor som yrkesfilosofer ända sedan stoikernas dagar. Här skildras också de skiftande öden som begreppet individuell frihet genomgått under 1900-talets ideologiska strider.

Läs mer

Isaiah Berlin

Fyra essäer om frihet