Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Utforska författaren

Montesquieu (1689-1755), fransk författare och politisk filosof. Förutom sitt livsverk, Om lagarnas anda, skrev Montesquieu några prosaberättelser. Han har karakteriserats som en övergångsgestalt, en 1600-talsrationalist med intresse för de stora 1700-talsfrågorna om tolerans och tankefrihet.