Staffan Burenstam Linder

Utforska författaren

Staffan Burenstam Linder (1931-2000) var professor i nationalekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var även riksdagsledamot, förste vice ordförande för Moderaterna, handelsminister i 1970-talets borgerliga regeringar samt ledamot av Europaparlamentet. Dessutom var han ordförande i Riksbanksfullmäktige.

Utgivning

Om boken

Borde inte den ökade välfärden leda till att vi får ökad tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation?

Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Eftersom vi blir alltmer effektiva och produktiva på jobbet, vill vi också öka produktiviteten på fritiden. Därför skaffar vi oss alltfler konsumtionsvaror, i syfte att använda varje tidsenhet mer effektivt. Detta leder i sin tur till ett ökat behov av underhåll med en ökad tidsbrist som följd.

Läs mer

Staffan Burenstam Linder

Den rastlösa välfärdsmänniskan