Roland Coase

Utforska författaren

Ronald Coase (1910- ). Brittisk-amerikansk nationalekonom, professor i USA vid University of Buffalo 1951–58, University of Virginia 1958–64 och University of Chicago 1964–79. Erhöll 1991 ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning kring transaktionskostnadernas och förfoganderätternas betydelse för den institutionella strukturen och ekonomins funktionssätt.

Utgivning

Om boken

Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger.

Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm.

År 1991 mottog Ronald Coase Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.

Läs mer

Roland Coase

Företaget, marknaden och lagarna