Samuel von Pufendorf

Utforska författaren

Samuel von Pufendorf (1632-94). Friherre, tysk jurist och historiker, en av naturrättens teoretiker. Han blev 1668 professor vid det nygrundade universitetet i Lund och 1677 svensk rikshistoriograf.Pufendorfs teori om naturtillstånd, fördrag och stat härleddes ur förnuftet och handlade bara om livet i denna världen. Jämförd med den samtida engelska teorin hos Hobbes och Locke, som mer betonade individens självbevarelse och rättigheter, var Pufendorfs lära statsbejakande och social.

Utgivning

Om boken

Få europeiska rättsvetare har haft större betydelse än den tyske läraren i naturrätt Samuel von Pufendorf (1632-1694).

I sitt statsbegrepp utgår Pufendorf från tanken att staten inte är mer än dess individers konstituerande av densamma. Då han menar att statens legitimitet vilar på detta förhållande, är Pufendorf en föregångare till teorin om samhällsfördraget. Vidare var han en förkämpe för tanken att internationell rätt var förbehållen hela mänskligheten oavsett religiös tro.

Läs mer

Samuel von Pufendorf

Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten