James M Buchanan

Utforska författaren

James McGill Buchanan (1919- ) amerikansk nationalekonom, professor bl.a. vid Virginia Polytechnic Institute and State University 1969–83 och sedan 1983 vid George Mason University i Fairfax, Virginia. Nobelpristagare i ekonomi 1986. Buchanan har mer än någon annan bidragit till att skapa den forskningsinriktning som kallas public choice.

Utgivning

Om boken

I Maktens gränser diskuterar James M Buchanan, ekonomipristagare 1986 och förgrundsgestalt inom den forskningsinriktning som kallas public choice, varför politiker och statstjänstemän agerar som de gör.

I boken analyserar Buchanan möjligheterna att på olika sätt tvinga offentliga beslutsfattare att uppfylla medborgarnas önskemål. Vidare skärskådar han demokratins problem och de möjligheter som kan finnas att skapa bättre fungerande politiska system.

Läs mer

James M Buchanan

Maktens gränser