Knut Wicksell

Utforska författaren

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor.

Utgivning

Om boken

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor. Det är denna sida vi möter i Stridsskrifter och samhällsekonomiska analyser.

Läs mer

Knut Wicksell, Richard Swedberg

Stridsskrifter och samhällsekonomiska analyser

Om boken

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor. Här möter vi honom som kritiker av sina internationella kolleger, i analyser av skatte-, ränte- och växelkursers samhälleliga verkningar, men även som nymalthusian. Vi möter genom honom en nationalekonomisk och samhällelig utveckling från det nya seklets genombrott till mellankrigstiden.

Läs mer

Nationalekonomiska essäer

Knut Wicksell

Nationalekonomiska essäer