Richard Johnsson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet.

Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel saker eller utestängs från arbetskraften. Den andra huvudtesen är att skatter hotar vår värdighet, för vilken förmågan till att försörja sig spelar en viktig roll.

Läs mer

Dan Johansson, Nils Karlson, Richard Johnsson

Skatter och värdighet