Hans De Geer

Utforska författaren

Hans De Geer är fil dr och docent i historia. Han har varit adjungerad professor vid Stockholms universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, där han startade och drev Centrum för etik och ekonomi under åren 1995-2005. Han är nu adjungerad professor i företagsetik vid Stockholm School of Economics in Riga. Lettland.

Utgivning

Om boken

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.

Läs mer

Hans De Geer

Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv