Elaine Bergqvist

Foto: Sara Mac Key

Utforska författaren

Elaine Bergqvist har en fil kand i retorik och är grundare av retorikbyrån Snacka Snyggt AB.

Elaine är en flitigt anlitad föreläsare och författare till de tre böckerna Härskarteknik, Du är din generation och Snacka Snyggt - konsten att få folk att lyssna!