Mikael Andersson

Foto: Håkan Ivarsson

Utforska författaren

Mikael Andersson var dömd till ett liv på institution när han föddes 1964. Idag är han en aktiv trebarnsfar som arbetar som föreläsare, inspiratör och coach.

I boken Armlös, benlös men inte hopplös berättar han mycket personligt om sin kamp mot rådande värderingar och synsätt. Med envishet och mod har han idag uppnått målet att leva som en självständig människa.

Utgivning

Om boken

Mikael Andersson var dömd till ett liv på institution när han 1964 föddes armlös och benlös. Följ hans väg från barndomens kamp mot rådande fördomar till idag då han är en aktiv föreläsare och dessutom trebarnsfar och egen företagare.

I boken beskriver Mikael vad som fört honom framåt i livet. Genom hans mycket personliga berättelse får vi en inblick i betydelsen av drivkraft, aktiva val och eget ansvar för att uppnå det mål han satte upp för över 40 år sedan. Mikaels dröm var ett självständigt liv. En målsättning som under åren utvecklades till att allt mer innefatta ett liv utifrån hans fulla potential, att leva fullt ut. Idag har han nått sitt mål. Mikael lever sin dröm och vi får i boken veta hur det gick till.
Hur kan man, utan armar och ben, ta sig fram i livet på det sätt som Mikael gör? Han berättar om sitt eget sätt att angripa problem och övervinna självskapade begränsningar och hur detta gradvis förändrade hans egen livssituation. Med en vinnande attityd tar han sig fram i livet. Denna attityd och Mikaels smittande leende räddade en gång livet på en djupt deprimerad människa som var på väg att ta sitt liv.

Mikael beskriver sina egna upplevelser kring att välja livet. "Jag skapar min egen verklighet och är ansvarig för vad som händer mig i livet. Det är tankens kraft som avgör om jag väljer livet eller inte." Han är medveten om att för en del kan detta uppfattas som provocerande, men när Mikael säger det får orden en annan innebörd.

Läs mer

Mikael Andersson

Armlös, benlös men inte hopplös