Peter Gathercole

Utforska författaren

Brittiske Peter Gathercole är sedan långt tillbaka internationellt välrenommerad inom området flugfiske och flugbindning.

Utgivning

Om boken

Det perfekta verktyget för den som egenhändigt vill kunna binda riktigt bra fiskeflugor. Grundtekniker och tydliga steg för steg-instruktioner presenteras för hela femtio väl beprövade och effektiva flugmönster.

Binda flugor inleds med beskrivningen av femton grundtekniker, som täcker in det mesta man behöver klara av för att binda nästan vilka flugmönster som helst. Därefter följer femtio väl beprövade och bevisat effektiva flugmönster, som beskrivs mycket tydligt i steg för steg-bilder och med korta, pedagogiska texter. Varje mönster kompletteras med en grundlig beskrivning av de material som behövs för just den flugan, vilket är värdefullt eftersom bindandet och materialkännedomen ofta går hand i hand.
Urvalet täcker in det mesta av olika flugtyper: klassiska våtflugor, imitationer av nymfer, larver, puppor, räkor, insekter i kläckande stadier, torrflugor som imiterar dag- och nattsländor samt landinsekter. Här finns också streamers som föreställer småfisk och andra djur som står på vissa fiskarters meny. Även några flugmönster för fiske på havsöring och lax ingår liksom flugor för saltvattenfiske - som också kan användas för till exempel fiske av gädda.

Binda flugor riktar sig i första hand till nybörjare men är en god resurs även när man nått långt inom flugbindandets konst, inte minst för de många beskrivningarna av suveräna flugmönster.
Det pedagogiska upplägget och bokens spiralbindning, som gör att den ligger stadigt uppslagen medan man arbetar, gör Binda flugor till ett redskap som kommer så nära en personlig instruktör som man kan komma på tryckt papper.


Läs mer

Peter Gathercole

Binda flugor